Share

 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 2 ผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และ พี่ยุ้ย ดร. อาริญา สาริกะภูติ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายไทยธรรมฯ สาขา อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์คนเก่ง คุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร ที่พร้อมให้บริการลูกค้า และสมาชิกไทยธรรมฯ ทุกท่าน โดยศูนย์จำหน่าย ตั้งอยู่ที่ 33/81 หมู่ 2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี สำหรับลูกค้า และสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถไปใช้บริการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุณเสาวลักษณ์ โทร.081-8915491