Share

 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับ Booming Thaidham Seminar ครั้งที่ 22 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “TDA HAPPY BOOMING บูมมิ่งแห่งความสุข” จัดขึ้น ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา ที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และก่อเกิดความสามัคคีร่วมกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาตลอด 3 วัน 2 คืน พร้อมกลับบ้านไปด้วยความประทับใจมิรู้ลืม