Share

 ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "TDA Strong & Slim Training การออกกำลังกายเพื่อหุ่นแซ่บ " เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2019 โดยวิทยากรสาวสวย มากความสามารถ ภญ. เกศรินทร์ ชัยศิริ โค้ชออกกำลังกายแบบชะลอวัยมืออาชีพ ดีกรีเภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้อำนวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมชลบุรี ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ได้จริง แซ่บ สตรอง ต้องไทยธรรม! แล้วพบกันใหม่ใน TDA Strong & Slim Training รุ่นที่ 2 เร็วๆ นี้ค่ะ