Share

ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

May 2562


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้นฮิล อ. เมือง จ. กระบี่
เวลา 13.00-17.00 น.


วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม ภัตตาคารแสนสว่างใจ อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
เวลา 13.00-17.00 น.


June 2562


วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562

TDA Strong & Slim Training การออกกำลังกายเพื่อหุ่นแซ่บ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ไทยธรรมฯ (สำนักงานใหญ่) ซ.นวลจันทร์ 50
เวลา 10.00 - 16.00 น.


วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุม นาวารีสอร์ท อ.ปากพลี จ.นครนายก
เวลา 13.00-17.00 น.