Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - 6 ชุดโปรโมชั่น ลดไขมัน-น้ำตาล-ความดัน
ราคาสมาชิก ฿ 1,880
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลน้ำตาลในเลือด - ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ปกป้องหลอดเลือด ลดเลือดหนืด
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุด ปรับสมดุลน้ำตาล และไขมันในเลือด-ลดการดูดซึมแป้งและน้ำตาล ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดสูง
ราคาสมาชิก ฿ 1,750
ราคาพิเศษ ฿ 1,650
โปรโมชั่นชุดปรับสมดุลไขมันในเลือดสูง ไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน
ราคาสมาชิก ฿ 2,900
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดลดความดัน-ล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมันในเลือด
ราคาสมาชิก ฿ 2,500
ราคาพิเศษ ฿ 2,450
โปรโมชั่น ชุดล้างหลอดเลือด-ปรับสมดุลไขมัน-ความดัน-กระตุ้นภูมิต้านทาน