Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - 6 ชุดโปรโมชั่นเภสัชจุลชีพ Pharmabiotic
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดผอมสวยด้วย Double BB
ราคาสมาชิก ฿ 1,450
ราคาพิเศษ ฿ 1,400
โปรโมชั่นชุดลดอักเสบ-ลำไส้แปรปรวน-ภูมิแพ้ตัวเอง
ราคาสมาชิก ฿ 2,050
ราคาพิเศษ ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุดผอมสวยด้วยจุลชีพ Bowis BB ล้างพิษด้วย ชา OB
ราคาสมาชิก ฿ 1,900
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดดูแลลำไส้ ร่วมบำบัดภูมิแพ้ตัวเอง ซ่อมแซมร่างกาย
ราคาสมาชิก ฿ 1,750
ราคาพิเศษ ฿ 1,600
โปรโมชั่นชุดดูแลลำไส้ ช่วยลำไส้รั่ว-ลดน้ำหนัก-ลดไขมัน ด้วย Bowis 2 สายพันธุ์
ราคาสมาชิก ฿ 2,300
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดดูแลลำไส้ด้วยจุลชีพตัวดี และสุดยอดอาหารเลี้ยงเชื้อ