Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มข้อเสื่อม-เข่าเสื่อม
ราคาสมาชิก ฿ 3,200
ราคาพิเศษ ฿ 3,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดซ่อมข้อต่อ-ลดปวด-ต้านมะเร็ง
ราคาสมาชิก ฿ 2,480
ราคาพิเศษ ฿ 2,400
โปรโมชั่นชุดสุดยอดกระดูกและข้อต่อแข็งแรง-ต้านมะเร็ง
ราคาสมาชิก ฿ 1,860
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดกระดูกและข้อต่อแข็งแรง
ราคาสมาชิก ฿ 1,730
ราคาพิเศษ ฿ 1,700
โปรโมชั่นชุดเสริมสร้าง-ซ่อมแซมข้อต่อ-ลดปวด-ลดอักเสบ
ราคาสมาชิก ฿ 2,350
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดเสริมสร้าง-ซ่อมแซมข้อต่อ-ลดปวด-ลดอักเสบ-ต้านมะเร็ง