Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มต้านหวัด และไข้หวัดใหญ่ ด้วย Bowis IM
ราคาสมาชิก ฿ 3,000
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด ไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19
ราคาสมาชิก ฿ 2,360
ราคาพิเศษ ฿ 2,000
โปรโมชั่นชุดสุดยอดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่
ราคาสมาชิก ฿ 2,580
ราคาพิเศษ ฿ 2,200
โปรโมชั่นชุดป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้