Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มล้างพิษ
ราคาสมาชิก ฿ 2,100
ราคาพิเศษ ฿ 1,900
โปรโมชั่นชุด ล้างพิษตับ
ราคาสมาชิก ฿ 1,760
ราคาพิเศษ ฿ 1,700
โปรโมชั่นชุด เกรฟซีดขมิ้นชัน สองแรงแข็งขันต้านมะเร็ง ล้างพิษตับ
ราคาสมาชิก ฿ 1,680
ราคาพิเศษ ฿ 1,500
โปรโมชั่น ชุดล้างพิษโลหะหนัก
ราคาสมาชิก ฿ 1,950
ราคาพิเศษ ฿ 1,800
โปรโมชั่นชุดล้างพิษปอด