Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มไขมันในเลือดสูง
ราคาสมาชิก ฿ 1,280
ราคาพิเศษ ฿ 900
โปรโมชั่น ชุดไขมัน-หลอดเลือด-ความดัน
ราคาสมาชิก ฿ 2,800
ราคาพิเศษ ฿ 2,500
โปรโมชั่นชุดสุดยอดลดความดัน-เสริมสมรรถนะ
ราคาสมาชิก ฿ 3,360
ราคาพิเศษ ฿ 2,400
โปรโมชั่นชุดลดไขมัน-ลดความดัน-ลดอักเสบ-หลอดเลือดแข็งแรง