Share
โปรโมชั่นประจำเดือน - โปรโมชั่น กลุ่มบำรุงไต
ราคาสมาชิก ฿ 1,280
ราคาพิเศษ ฿ 1,000
โปรโมชั่นชุดบำรุงสายตา-บำรุงไต
ราคาสมาชิก ฿ 1,580
ราคาพิเศษ ฿ 1,500
โปรโมชั่นชุดบำรุงตับ-ไต กระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงไต
ราคาสมาชิก ฿ 2,400
ราคาพิเศษ ฿ 2,200
โปรโมชั่น ชุดบำรุงซ่อมแซมตับ-ไต ย้อนวัย