Share

บ.ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โครงการพรีเมี่ยมเพลส 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-3637699 thaidhamallianze@hotmail.com
https://www.thaidham.com
แผนที่

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์สายไหม

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์
192 หมู่บ้านซื่อตรง ซ.พหลโยธิน 52 แยก 7
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร.093-9564649

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์คลองสามวา

คุณรวิกานต ธนาภิวัฒนกุล
39/76 โซน บี5 หมู่บ้านเนเบอร์โฮม วัชรพล ถนนสุขาภิบาล5 แยก82
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร.094-2694223

ศูนย์ดินแดง

คุณพงษภัทร สังข์อ่อง
282/1 ช.ประชาสงเคราะห์ 28 ถ.ประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร.062-7824195

ศูนย์บางคอแหลม

คุณปานมุก มหิทธิวาณิชชา
136 ถ.แฉล้มนิมิตร แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร.081-4294655

ศูนย์ป้อมปราบศัตรูพ่าย

คุณสายสุรีย์ วงศ์เจริญชัย
470/1-470/2 ถนนมังกร ซอยมังกร 1
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.089-2343566

ศูนย์ภาษีเจริญ

คุณธนัยนันท์ เสถียรจารุโภคิน
757/12 The city สาธร​ - ราชพฤกษ์​ แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร.083-4244956

ศูนย์สายไหม

คุณนิรมล บวรธรรมรักษ์
165/1 ม.3 ถ.สุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร.081-2596943

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล
102/49 ม.2
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.096-3656426

คุณลัดดาวรรณ โกวิทกูลไกร
91/121 ม.2 หมู่บ้านมณีรินทร์ ซ.6 ถ.รัตนาธิเบศน์
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.081-5657111

ศูนย์อ.บางกรวย

คุณอนรรฆนง วิรยศิริ
11/104 หมู่บ้านสัมมากรนครอินทร์
ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.099-4191515

ศูนย์อ.ปากเกร็ด

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
78/263 โครงการศุภลัย ซิตี้รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ชั้น 11
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.097-2459497

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ลำลูกกา

คุณรัตนา บงกชกาญจน์
91/168 ม.4 หมู่บ้านฟ้าปิยรมณ์ โครงการเนสโต้ เฟส 11 ซอย 11
ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร.081-8565219

ศูนย์อ.เมือง

คุณธนัทพร แสงอรุณรัตน์
68 หมู่ 4 ซอยบ้านกระแชง 10
ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร.094-2404409

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์สำโรงเหนือ

คุณสุภาพร ฉลาดการกิจ
10/34 ม.3 ซ.วัดด่านสำโรง 41 ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-3942959, 081-9248998, 061-4426654

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
10/33 ม.3 ซ.วัดด่าน ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.092-2659428, 081-9248998, 061-4426654

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณชาญวิทย์ บัวพิมพ์
12 ร้านเอ็มฟาร์มาซี ถ.ช้างม่อย
ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.089-1383977

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณเขมมิกา ธรรมขันทา
227/11 หมู่ที่ 3
ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร.087-3265949

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.สอง

คุณเอกจิต ฉิมหมอไว
81/1 หมู่ 13
ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ 54120
โทร.083-8953282

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เถิน

คุณอรุณรัชนี เอื้ออารี
169/3 หมู่ 7
ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โทร.089-9538355

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณอรพิน วงค์วิริยะ
192/2 หมู่ 4
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.094-4496396

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณสุกัญญา ไขแสง
100/211 ม.2 ต.วัดจันทร์
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.091-8439621

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.แม่สอด

คุณจริยา สดมพฤกษ์
5/1 ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร.055-535299

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.วังทรายพูน

คุณสมัย ลิ้มเจริญ
67 ม.5
ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โทร.081-9620256

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณกรชนก ศรีสมบัติ
114/1 ร้านยาพรมมา หมู่ 1
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.080-9003360

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.บัวใหญ่

คุณพนมวรรณ บรรดาศักดิ์
56 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทร.093-2646536

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.นาวัง

คุณมะยุลี เทพซ้าย
40 ม.2 ต.นาแก
อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณณัฐพฤกษ์ วรวิรุฬห์ธนา
360/2 ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.089-7146643
แผนที่

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.โพธิ์ชัย

คุณกนกวรรณ ผ่านแสนเสา
53 หมู่ที่ 12
ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
โทร.090-8420699

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.น้ำพอง

คุณพิไลวรรณ ไชยปัญญา
รพ.สต.นาเรียง หมู่ 9
ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร.094-2893555

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณปรียารัตน์ ชัยทอง
7/2 หมู่ 1
ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.099-9146377

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.รัตนบุรี

คุณลักขณา สระแก้ว
35 หมู่ 1
ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
โทร.080-1573311

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณศุริญาพร จิตสุวรรณโณ
245 ม.5 บ้านหนองกุงใต้
ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร.099-4298298

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณฉัตรปวีน์ ฤคณีย์
605/83 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.056-222102

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณมนัสนันท์ ศฤงฆ์อนันต์
199/77 หมู่บ้านการุณรังษี ม.1 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.092-9355914

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.พนมทวน

คุณนฤมล สังข์เกิดสุข
76/3 ม.1 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร.081-5719878

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.บางปะอิน

คุณรุ่งทิวา ตาใจ
ร้าน ป.มั่นคงแบตเตอรี่ - อยุธยา 308/23 ม.2 ถ.โรจนะ
ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร.098-5153265

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณภัทรปภา ตุลยาทร
632/108 ถ.ทหารบก ซ.9
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร.034-253789

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณสุพรทิพย์ สิงห์บุญญานุภาพ
17 ซ.2 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.081-6963686

คุณชนันท์วัลย์ นาถมหัทธนคุณ
175/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.โคกหม้อ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.089-5430251

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.บ้านแพ้ว

คุณประภาวัลย์ สหพรอุดมการ
91 ม.2 ต.หนองบัว
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร.086-3195361

ศูนย์อ.กระทุ่มแบน

คุณสุพัชรางศ์ ธรรมธานินทร์
53/1 ม.11 ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร.063-6532426

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณวิภากมล เจริญยิ่ง
11/6 ม.1 ต.ต้นมะม่วง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.032-493685
แผนที่

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณวราภรณ์ แฮร์ริส
11/6 ต.ต้นมะม่วง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.062-6851959

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณพรพรรณ เทอดสุทธิรณภูมิ
24/1 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร.062-3202049

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.บ้านหมี่

คุณวิลาวรรณ สิงห์ทอง
109 ม.5 หมู่บ้านโพนทอง ต.เชียงงา
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โทร.089-8017711

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.แก่งคอย

คุณกมลทิพย์ โคติวัน
59/1 ม.6 ต.บ้านป่า
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร.085-4234611

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.สรรคบุรี

คุณดลฤดี อิศวภา
185 หมู่ 3 ต.เที่ยงแท้
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณเกศรินทร์ ชัยศิริ
327/43 ม.5 (ซ. รร. แมรี่)
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-9456536 , 081-9825574

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณสมัครใจ ทองธรรมชาติ
369/12 ม.5
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.081-9825574
แผนที่

คุณคนึงนิตย์ พันธุ์ยุรา
52/49 ม.5 ซ.ห้วยกะปิ 17
ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร.089-7527142

คุณณัฐวรรณ อยู่เจริญ
84/136 ม.12
ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.082-2495595
 

คุณกัญจน์รัตน์ พิมลศิลป์
26/583 หมู่บ้านแฟมิลี่มาร์ค ซอย 5 ถนนสุขประยูร
ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.087-1449536

คุณจิตชานันทน์ อภิญชญาภัฏฐ์
17/242-3 ซ.นพรัตน์
ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร.094-8246649

ศูนย์อ.ศรีราชา

คุณณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล
ร้านสไมล์ คาเฟ่ เฮ้าส์ เลขที่ 60/5 หมู่ที่ 2
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.061-9416244

ศูนย์อ.พานทอง

คุณกมลรัตน์ ศรีสุขโภคิน
200/14 ม.10
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.062-3945565

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
2/19 ถ.สฤษฎ์ยุทธศิลป์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.037-213502

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

บริษัท มินทร์ลพัฒน์ จำกัด
2/19 ถ.สฤษฎ์ยุทธศิลป์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.083-2502229

ศูนย์อ.ศรีมหาโพธิ

คุณกัญรินทร์ แสงมรกต
135 ม.6 ต.หนองโพรง
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร.083-2422935

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณมนต์สินี สิงห์กิจขจร
72/12 ม.8 ถ.ตากสิน
ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.062-8236594

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.พนมสารคาม

คุณณัฎฐ์ดนัย พิมลศิลป์
571/3 หมู่ 4 หมู่บ้านรุ่งพิทักษ์ ซอย 13 ต.ท่าถ่าน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.081-9964906

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.บ้านค่าย

คุณวาริน สืบเสนาะ
20/4 หมู่ 7 ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทร.086-8243515

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.อรัญประเทศ

คุณจันทิมาลย์ กาญจนศร
52 หมู่ที่ 2 ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร.080-5624794

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ท่าแซะ

คุณรดาณัฐ สินสมบุญ
90/2 ม.12
ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทร.081-7874648

ศูนย์อ.หลังสวน

คุณกรวรรณ มีสิทธิ์
128 ม.4 ต.ท่ามะพลา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร.077-970829, 099-4628959, 092-3262365

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.ไชยา

คุณมณฑา รัตนพันธ์
120/15 หมู่3 ต.เวียง
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร.082-9642462
แผนที่

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณเสาวลักษณ์ เรืองอุไร
33/81 หมู่ 2
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.081-8915491

คุณรัศมี บุรินทร์กุล
173/97 ซ. 16 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.082-6411289

คุณชูสิน ชวชาติ
153/123 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.093-6165665

ศูนย์อ.ไชยา

คุณพิมพ์ใจ รุ่งโรจนารักษ์
145 ม.1 ต.ตลาดไชยา
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทร.089-8671266

ศูนย์อ.เกาะสมุย

คุณเอมสินี วันใจ
53/14 ม.4 ต.แม่น้ำ
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทร.099-2687791

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

ศูนย์อ.พรหมคีรี

คุณนุชรีย์ ชูคง
21 ม.1 ต.บ้านเกาะ
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทร.093-8930783

ศูนย์อ.ทุ่งสง

คุณวราภัสร์ สุทธิชยาพิพัฒน์
158 ถ.ชลปรีดา ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร.075-423468

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ทุ่งสง

คุณณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์
158 ถ.ชลปรีดา ต.ปากแพรก
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร.081-6775098

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ห้วยยอด

คุณกมล ณ นคร
99/3 ม.1 ต.หนองช้างแล่น
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร.081-0865511

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณอรุณ จันทร์เมธา
322 ถ.วีระศักดิ์ราษฎ์พัฒนา
ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.081-1893894

ศูนย์อ.ตะโหมด

คุณศิวิมล ณ พัทลุง
163/1 หมู่ที่ 4
ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
โทร.081-3882245

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณอิศวรา อายุพงศ์
รพ.วชิระภูเก็ต (ห้องผ่าตัด) ถนนเยาวราช
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.092-5393624

ศูนย์อ.ถลาง

คุณสุรศักดิ์ เกตุสัตบรรณ
215/1 หมู่ 8
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83000
โทร.089-5917741

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณสุคนธ์ มาตรพลากร
8/19 ถนน สกฤษดิ์ภูมินารถ
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร.086-9667732

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.จะนะ

คุณศราวุฒิ อิตัน
The Sun Wellness Center เดอะซัน สหคลินิก 87 ม.3
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร.092-5867479

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ธารโต

คุณแต่แฮ่เราะ บาเหะ
54 ถ.สุขยางค์
ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170
โทร.089-9992159

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณนภัสวรรณ์ กฐินเทศ
146/16 ม.4 ซ.วัด7ท่อ
ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.094-2699326

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณนราภรณ์ รัฐสมบูรณ์
14 ซ.9 ถ.ประชาพัฒนา
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร.083-1362282

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.ตะกั่วป่า

คุณพัณณ์นิภา พัฒนะวราโรจน์
9 ม.3
ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

ศูนย์ย่อยไทยธรรม

ศูนย์อ.เมือง

คุณสุวรรณา พรหมอินทร์
74/52 ถ.ศรีพังงา
ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.089-5922071