หลักสูตรทั่วไป
 • แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
 • การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
 • การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham
สมาชิกไทยธรรมทุกท่าน
เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรเข้มข้น
 • แผนการตลาดไทยธรรม อัลไลแอนซ์
 • การเข้าหน้า Youtube : TDA Channel
 • การเข้าหน้า Healti Secret by Thaidham
 • เจาะลึกผลิตภัณฑ์ และความรู้สุขภาพ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • สมาชิกทั่วไป จ่ายเดือนละ 300 บาท นับจากวันที่จ่าย ได้ดู VDO ต่าง ๆ เป็นเวลา 30 วัน
 • เงื่อนไขการเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • (ทุกรอบวันที่ 11 ของแต่ละเดือน จนถึงวันที่ 10 ของเดิอนถัดไป)
 • ผู้นำระดับโกเมนขึ้นไป ที่มียอดกลุ่มส่วนตัวในเดือนก่อนหน้า 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ศูนย์ย่อยที่มียอดจำหน่ายผ่านศูนย์ในเดือนก่อนหน้า 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำหน่ายผ่านศูนย์ในเดือนก่อนหน้า 100,000 บาท ขึ้นไป
เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรพิเศษ
 • TDA Protocol I
 • TDA Protocol II
 • การจัดอาหารเสริมเฉพาะบุคคล
Coming Soon...

เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด