Share

ที่รัดข้อมือไวทอป (VITOP HEALTHY WRIST SUPPORT) (ไซส์ : M,L)

512 votes

ราคาขาย : ฿ 2,250

ราคาสมาชิก : ฿ 1,800

คะแนนธุรกิจ : 1,800

คะแนนคอมมิชชั่น : 1,040

Description

วิธีใช้ :
สำหรับข้อมือ
ขนาดไซส์ : M = 5"-7", L = 7"-9"
คุณสมบัติ :
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อมือ คลายความเมื่อยล้า ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือ ลดการอักเสบ ปวด บวม บริเวณข้อมือ
ราคาขาย : 2,250 บาท
ราคาสมาชิก : 1,800 บาท

Related Products

Review

Average Star Rating: 5.0 out of 5 (512 votes)