Share

ตารางสัมมนา
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

December 2562


วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุมเรือจำลองจักรีนฤเบศ กรมหลวงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
เวลา 12.00 น.-16.00 น.


January 2563


วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

ศาสตร์แห่งการชะลอวัยกับไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ณ ห้องประชุม ศูนย์จำหน่ายไทยธรรมชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
เวลา 13.00 น.-16.00 น.

February 2563


วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

สัมมนาผู้นำ TDA Boooming ครั้งที่ 27
ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจกับไทยธรรมฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษมวิทย์ สี่แยกบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
เวลา 13.00 น.-16.00 น.